Thi công tấm ốp trần vẫn gỗ ở Hưng Yên – Nhà Chú Thảo 68m2