Công trình thi công tấm ốp PVC nhà Chú Bình ở Hưng Yên