Công trình Hà Nam: Công ty xuất nhập khẩu nội thất Hòa Mạc