Chung cư cao cấp sử dụng tấm ốp đa năng sợi than tre