Công trình thi công tấm ốp tường tại Nam Định – Nhà anh Dương