Công trình Lục Nam Bắc Giang: Nhà ông Lê Văn Hiền, Xã Vô Tranh