Công trình Lục Nam Bắc Giang: Nhà ông Lê Văn Hiền, Xã Vô Tranh

Back to Bài viết Back to Bài viết