Vật liệu tấm nhựa ốp tường: Giải pháp vật liệu hoàn hảo?