Gỗ, thạch cao, giấy dán – Phải chăng đều đã lỗi thời ?